SPECULAR MICROSCOPE EM3000

מוצרים

תאור

מכשיר למדידת צפיפות תאי האנדותל בקרנית specullar microscope

  • כוון ומדידה אוטומטיים
  • מסך מגע ומערכת עקיבה
  • אפשרות לביצוע סליט ידני
  • קורא מצויין גם קרניות לאחר השתלה ובצקת
  • פכימטריה ללא מגע
  • ספירה של עד 300 תאים
  • המהיר ביותר בקטגוריה
  • מסך גדול וברור 8.4 אינץ
  • דיאגרמות והתפלגות בתצוגה גרפית צבעונית
  • אפשרות לעיבוד נתונים ממחשב מרוחק

לצפייה ב-PDF